Kroki do sukcesu w kulturystyce

Kroki do sukcesu w kulturystyce

Kulturystyka jest jak podróż, która weźmie do pewnego celu. To dlatego, że istnieje kilka tras należy zdać i różne kwestie trzeba obsłużyć w różnym czasie, gdy podejmuje cały proces. Procedura obejmuje również kroki, które musisz przejść przez przed osiągnięciem i utrzymaniem swoich indywidualnych celów. Działania te muszą być jednak również zbliżył się i przeszedł do uniknięcia gafy lub niepowodzenie w późniejszych etapach budowy ciała. Kiedy ktoś zauważył awarię, są też kroki, które należy podjąć, aby wyczyścić gafy i stworzyć dla nowej drogi naprzód.

Kroki do sukcesu w kulturystyce

Pierwszym krokiem jest dokonanie oceny indywidualnej budowy ciała, które chcesz do pakowania na mięśnie. Oznacza to, że trzeba lepiej zrozumieć ciała, aby dać jej to, co jest konieczne do wzrostu mięśni. Nie zawsze są mocne i słabe strony w indywidualnej ciało budowniczego i musi służyć jako punkty niepokoju, gdy zbliża budowy ciała. Zawsze analizujemy ciało, jak na różnych częściach. Pierwszym krokiem jest określenie górnej części ciała i określić jego poziom równowagi w stosunku do dolnej części ciała, tak aby wiedzieć, gdzie się położyć większy nacisk na szkolenie. Ramiona muszą być również weryfikowana w zakresie bilansowania do zapewnienia zrównoważonego budowy ciała. Ramiona, plecy i nogi również odgrywać ważną rolę w budowie ciała i mają też być dobrze wyważony przy planowaniu swoich rutynowych szkoleń.

Kroki do sukcesu w kulturystyce

Następnym krokiem jest użycie ciężarków do pakowania na mięśnie. Ideą jest to, ponieważ wolne ciężary rankingu najlepszych dla rozwoju mięśni. Maszyny mogą czasami dawać dobrze wyważone i dobre podejście, a także zapewnić dobrą pompę, ale wolne ciężary są wciąż w rankingu najlepiej dla czystej mocy, przyrost masy, a ogromna siła. Wolne ciężary są więc wspaniałą okazję do łożyska budowniczy ciała na uwadze, że zastosowano w nich włókna mięśniowe skutecznie doprowadzając je do gry i pełny rozwój.

Artykuł dzięki: